ტექნიკური მომსახურება

ტექნიკური მომსახურება > ტექნიკური მომსახურება

ტექნიკური მომსახურება

თითოეული საღებავის მაღაზია ან საღებავის გამოყენების ხაზი უნიკალურია. შესაღები ზედაპირების ტიპი, გამოსაყენებელი საღებავი ტექნიკა და საღებავი მოწყობილობის შერჩევა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა მომხმარებლებისთვის მათზე ზუსტად მორგებული პროდუქტისა და მომსახურების შესათავაზებლად, ხარისხის დონისა და დასახული მიზნების დეტალურად გაანალიზების გზით. „KANAT PAINT & COATINGS“ ეხმარება მომხმარებლებს, განსაკუთრებით ტექნიკური მომსახურებისა და ტრენინგის საშუალებით, რათა დააკმაყოფილოს ფართო მასშტაბის მოთხოვნები, როგორიცაა: საბოლოო კონდიცია, საღებავების ხარისხის დონე, ზედაპირის იერსახე, გარემოს ზემოქმედება და ფინანსები გამოყენების ფართობიდან გამომდინარე. „KANAT PAINT & COATINGS“–ის პროფესიონალური ტექნიკური მომსახურების ჯგუფის მიერ შემოთავაზებული ძირითადი სერვისებია:

  • ოპტიმალური საღებავი სისტემის შეთავაზება და შერჩევა
  • გამოყენების სისტემის ღირებულებისა და ხარისხის ასპექტების ოპტიმიზაცია
  • საღებავების ხაზების ზედამხედველობა და გაუმჯობესების გზების შეთავაზება
  • საღებავების ხაზის საცდელი ვერსია
  • საღებავთან დაკავშირებული პრობლემების დადგენა და გამოსწორება
  • საღებავების გამოყენებისთვის პროცესებსა და ტექნიკასთან დაკავშირებული შემოთავაზებები
  • ღუმელის ტემპერატურის რეჟიმების გაზომვა
  • გარემოს დაცვის რეგულაციებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა