ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

„KANAT“ საღებავების ინდუსტრიული კომპანია, რომელიც დაარსდა 1986 წელს, აირჩია პროფილი დამცავი საფარველებისა და უნივერსალური სამრეწველო საღებავების წარმოების კუთხით. „KANAT“, რომელიც მუდმივად ინვესტიციას დებს თავისი წარმოების მოცულობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საწარმოო ოპერაციებს ახორციელებს თავისივე 30.000 მ.2 ფართობის მქონე ქარხანაში, რომელიც მდებარეობს იზმირ ქემალფაშას ინდუსტრიულ ზონაში. 2014 წელს კომპანიამ ოპერირება დაიწყო ოსმანის ინდუსტრიული ზონაში, როგორც დაწესებულებამ რომელიც მდებარეობს მომგებიან გეოგრაფიულ ლოკაციაზე, სადაც ერთმანეთთან იკვეთება ენერგო ხაზები. იგი გვთავაზობს ახალ ტექნოლოგიებს, ტექნიკურ მომსახურებასა და ლოჯისტიკურ ოპერაციებს. „KANAT“ არის კომპანია, რომელიც მისი დაარსების დღიდან იღწვის მდგრადი მომავლისკენ, ინოვაციებისკენ, კრეატიულობისა და ბიზნეს პარტნიორობის კონცეფციებისკენ:

 • აწარმოებს თავის ტექნოლოგიას საჭირო ტექნიკით აღჭურვილ ლაბორატორიებში, რადგან კომპანია აცნობიერებს, რომ კვლევასა და განვითარებაზე ორიენტირებული საქმიანობა წარმატების გარანტიაა.
 • ახორციელებს კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, წარმოების პროცესსა და ყველა სხვა ტიპის ოპერაციას, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.
 • გარემოსა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვას განიხილავს პროდუქტის დიზაინის სახელმძღვანელო კონცეფციებად; ქმნის გამხსნელებისგან თავისუფალ, წყალზე შექმნილ და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს დაბალი ცვლადი ორგანული ნაერთებით, საღებავებს ფისის მაღალი კონცენტრაციითა და ცვლადი ორგანული ნაერთების დაბალი კონცენტრაციით ატმოსფეროში გამხსნელი ნივთიერებების გამოყოფის შემცირების გზით.
 • ცდილობს ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას და წარმოების პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე ნარჩენების მინიმუმამდე შემცირებას.
 • პროდუქტის განსაკუთრებულ პრეფერენციებს გარდაქმნის საღებავ სისტემებში, რაც ოპტიმიზაციას გაუწევს მომხმარებლებისთვის პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადას/ სარგებელს/შენარჩუნების პერიოდს პროექტის გუნდის ექსპერტიზისა და გამოცდილების წყალობით.
 • ამზადებს სპეციფიკაციებს ნებისმიერი სამუშაოსა და პირობების საფუძველზე, როგორც შედეგზე ორიენტირებული პარტნიორი და ხელმძღვანელობს ოპერაციებს სერთიფიცირებულ ტექნიკურ მომსახურე პერსონალთან ერთად.

როგორც საღებავების მწარმოებელი თავის მოქმედების არეალში, სპეციალიზირებული დამცავი საფარველებისა და უნივერსალური სამრეწველო საღებავების კუთხით, „KANAT“ გააგრძელებს მომავლისა და ჩვენი აქტივების დაცვას.

 • 1986

  1986 წლიდან ოპერირებს „Kanat Boya“

  დაარსების დღიდან „Kanat Boya“ აწარმოებს თავის საქმიანობას მდგრადი მომავლის, ინოვაციის, კრეატიულობისა და პარტნიორული იდეებით.

 • 1996

  ზოგადი სამრეწველო საფარველები აკმაყოფილებდა მომხმარებელთა მოლოდინებს პროდუქციის დიდი ასორტიმენტის წყალობით.

  „Kanat Boya“ აცნობიერებს, რომ მომსახურება და მხარდაჭერა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია.

 • 2000

  დამცავი საფარველების კუთხით, მომხმარებლის საჭიროებისამებრ, შეიქმნა ის ძალიან განსხვავებული თვისებების მატარებელი საღებავი და დაფარვის პერიოდი.

  „Kanat Boya“-ს აქვს საკმარისი ექსპერტიზა და პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი გამოკვეთილი საჭიროებებისთვის სექტორში ცვლილების პერიოდის გათვალისწინებით.

 • 2014

  2016 წლისთვის ქარხანა ექსპლუატაციაში შევიდა ოსმან სანაი ბოლგეშში.

  „Kanat“ საღებავების ქარხანას გააჩნია წასმის ტექნოლოგია, ტექნიკური მომსახურება და ლოჯისტიკური შესაძლებლობა კონკრეტული არეალის ბენეფიტებით ოსმანის ინდუსტრიულ ლოკაციაზე მყოფი მომხმარებლებისთვის.

გარემოსა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვას განიხილავს პროდუქტის დიზაინის სახელმძღვანელო კონცეფციებად; ქმნის გამხსნელებისგან თავისუფალ, წყალზე შექმნილ და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს დაბალი ცვლადი ორგანული ნაერთებით, საღებავებს ფისის მაღალი კონცენტრაციითა და ცვლადი ორგანული ნაერთების დაბალი კონცენტრაციით ატმოსფეროში გამხსნელი ნივთიერებების გამოყოფის შემცირების გზით.