ტრენინგი

ტექნიკური მომსახურება > ტრენინგი

ტრენინგი

„KANAT PAINT & COATINGS“ რეგულარულად აწყობს სასწავლო პროგრამებს მისივე დაწესებულებებში და/ან მომხმარებელთა ობიექტებზე, რათა მათ გაუზიაროს ახალი ტექნოლოგიური მიღწევები და განაახლოს ინფორმაცია. ამ პროგრამების ძირითადი თემებია:

  • საღებავის ტექნოლოგია
  • ზოგადი საღებავების ტექნოლოგია
  • საღებავის გამოყენების სისტემები
  • ზედაპირის მომზადება
  • საღებავის შემოწმება
  • დაკავშირებული სტანდარტები
  • ჯანმრთელობასთან, უსაფრთხოებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები