ტრენინგები – „KANAT“-ის აკადემია

ადამიანური რესურსები > ტრენინგები – „KANAT“-ის აკადემია

ტრენინგები – „KANAT“-ის აკადემია

ორიენტაცია „KANAT“–ის ახალი თანამშრომლები იწყებენ მუშაობას, რაც დამოკიდებულია 4 – დან 8–კვირიან საორიენტაციო პროგრამაზე. პერსონალური განვითარების კურსები საორიენტაციო პროგრამის დასრულების შემდეგ, თანამშრომლები გაივლიან აკადემიის პროგრამას „KANAT“-ის აკადემიის მიერ შემოთავაზებული პერსონალური განვითარების სასწავლო კურსის გავლით, მათი პოზიციისა და კარიერული მიზნების შესაბამისად. შიდა რესურსები და შესაბამისი ინსტიტუტების მხრიდან პროფესიონალური მხარდაჭერა გამოიყენება „KANAT“-ის აკადემიის დაგეგმილი სასწავლო პროგრამისთვის. ტექნიკური განვითარების კურსები, ბუნებრივია, „KANAT“-ის აკადემია არის ცენტრი, რომელიც გთავაზობთ „KANAT“- ის ყველა სასწავლო პროგრამას და მას აქვს ტექნიკური განვითარების კურსები თავის მომხმარებლებზე მორგებულ საკითხებსა და პერიოდებზე. ჩვენი გამოცდილი ინჟინრების მიერ ორგანიზებული ტექნიკური ტრენინგის გავლის შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატები. ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის განვითარების კურსები „KANAT“ იცავს სექტორის ყველა სტანდარტს, იურიდიულ მოთხოვნებსა და პროფესიული უსაფრთხოების დებულებებს. კომპანია ითვალისწინებს კანონებს, რეგულაციებსა და სტანდარტებს, როგორც მინიმალურ მოთხოვნებს და უწყვეტი განვითარებისთვის „KANAT“-ის აკადემია აწყობს გადასამზადებელ და ინფორმაციულ ტრენინგებს ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სფეროებში.