დამცავი საღებავები

სექტორები > დამცავი საღებავები

დამცავი საღებავები

ფოლადის კონსტრუქციის მწარმოებლების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტებისა და სერვისების ბაზარი ყოველდღიურად ფართოვდება და ეროვნული საზღვრები კი ქრება. როგორც ბუნებრივი შედეგი, სექტორს ესაჭიროება საღებავები და საფარველები მრავალფეროვანი მახასიათებლებით. „KANAT“–ს აქვს საკმარისი ცოდნა და ფართო პროდუქციის ასორტიმენტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ნებისმიერი ტიპის მოთხოვნას ამ მუდმივი ცვლილებების პროცესში. დამცავი საღებავის სეგმენტის ძირითადი სექტორები წარმოდგენილია ქვემოთ:

  • სტრუქტურული ფოლადი
  • ტექნიკური სტრუქტურა
  • მილსადენები
  • ავზები