61400-KANFLOOR TOPCOAT

Ürün Arama

61400-KANFLOOR TOPCOAT

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile seri kürlenen, yüksek yapılı zemin kaplamasıdır. Düșük oranda solvent içerir. Yüzey görünümü portakal kabuğu (tekstüre) olup iyi kayma direncine sahiptir.

KULLANIM YERİ

Forklift, loder ve ağır araç trafiğinin yașandığı depo, fabrika ve atölyeler ile üretim ve paketleme sahalarında uygulanan epoksi multilayer sistemlerinin veya Kanfloor Sealer ile hazırlanmıș düzgün beton yüzeylerin sonkat boyası olarak kullanılır.
Ayrıca mekanik ve kimyasal direnci arttırmak için duvar kaplaması olarak da önerilir.

>> Ürün Teknik Bülteni