37770-KANPOLY ACR ENAMEL HS

Ürün Arama

37770-KANPOLY ACR ENAMEL HS

Akrilik poliüretan reçine esaslı, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, parlak son kat bir alifatik poliüretan boyadır. Yapıșması, UV dayanımı, elastikiyeti, kalıcı parlaklığı, sararma ve mekanik direnci mükemmeldir. Çok iyi kimyasal dayanıma sahiptir.

KULLANIM YERİ

Açık atmosfer ve güneș altında kalan, yüksek renk ve parlaklık dayanımı istenilen tüm çelik yapılarda, sanayi ve liman tesislerinde, depolama tank ve borularının dıș yüzeylerinde, gemi üst yapılarında koruyucu boya sistemlerinin son kat akrilik boyası olarak kullanılır.

>> Ürün Teknik Bülteni