Sürdürebilirlik

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kanat Boya Bilgi Güvenliği Politikası; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, yüklenici firmaların, faaliyetlerimizden etkilenebilecek tüm tarafların, karşılaşabilecekleri bilgi güvenliği risklerini asgari düzeye indirmek amacı ile; tüm süreçlerimizin, çalışma koşullarımızın, bilgi güvenliğini sağlamak ve devam ettirmektir.

Kanat Boya Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasının etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla:

  • Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve tüm 3. tarafların bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
  • İş süreçlerinin erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmak,
  • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde korunmasını sağlamak,
  • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
  • Zararlı yazılımlara, kodlara ve Kanat Boya’ya içeriden ve dışarıdan siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarına karşı müdahale süreci geliştirmek ve müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Kuruluştaki tüm çalışanlar ve ilgili olduğu durumda tüm taraflara, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak,
  • İlgili tüm yasal düzenlemelerden ve sözleşmelerden doğan uygulanabilir şartları karşılamak,
  • İlgili tüm tarafların Kanat Boya Bilgi Güvenliği politikalarına uymasını sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,

Temel yönetim önceliğimizdir.