Sağlık – Emniyet – Çevre

Sürdürülebilirlik > Sağlık – Emniyet – Çevre

Sağlık – Emniyet – Çevre

KANAT BOYA faaliyet alanının getirdiği sorumlulukla “YAŞAMA SAYGI”, “ÖNCE İNSAN”, “ÖNCE GÜVENLİK” ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ilkelerden hareketle;

  • Yürürlükteki çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymayı,
  • Sürdürülebilir çevre için doğal kaynakların kullanımını azaltacak, çevre kirliliğini önleyecek, enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmalar yapmayı,
  • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak üzere gerekli önlemleri almayı ve yatırımları yapmayı,
  • Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmayı,
  • Çalışanlar başta olmak üzere, tüm paydaşlarının sağlık, emniyet, çevre konularında bilinç düzeylerini artıracak eğitim ve hizmetler gerçekleştirmeyi,
  • İş sağlığını, güvenliğini ve çevreyi tehdit edebilecek riskleri önceden belirlemeyi, bu risklere uygun önleyici faaliyetler geliştirmeyi,
  • Sürekli iyileşmeyi temin edebilmek üzere sağlık, emniyet ve çevre hedefleri koymayı ve hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Proseslerinden ve ürünlerinden kaynaklanan atıklarına öncelikle geri kazanım imkanları yaratmayı, sınıflandırma, ayırma ve bertaraf faaliyetlerini kontrollü ve atık özelliklerine uygun şekilde yapmayı
  • Tüm çalışanların, sağlık, emniyet ve çevre konularında aktif rol almasını, hedeflere ulaşmak için katılım sağlamasını, sorumluluk alanlarında katılımı teşvik etmeyi

taahhüt eder. KANAT BOYA, bu taahhütlerden yola çıkarak faaliyetlerini standardize etmek, sürekliliğini sağlamak amacıyla ISO 14001 ve ISO 45001 standartları ile sistemini belgelendirmiş, yönetiminin desteği ve çalışanlarının hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam etmektedir.