Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar

Sektörler > Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar

Çelik yapı üreticilerinin ürün ve hizmet verdiği pazarlar sürekli olarak çeşitlenmekte, ulusal sınırlar kaybolmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak çok farklı özelliklerde boya ve kaplama sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. KANAT BOYA bu değişim sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli bilgi birikimine ve zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. Koruyucu Boyalarda hizmet verdiğimiz başlıca sektörler:

    • Yapısal Çelik
    • Teknolojik Yapılar
    • Boru Hatları
    • Tank