Kamu Bilgilendirmesi

 

KANAT BOYA BEKRA ALT SEVİYELİ KURULUŞ

KAMU BİLGİLENDİRMESİ

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: KANAT BOYACILIK TİCARET SANAYİ A.Ş.

Adres: KEMALPAŞA O.S.B. MAH. İZMİR ANKARA YOLU NO:321 KEMALPAŞA / İZMİR

İletişim: 0 232 878 95 00

e-mail: info@kanatboya.com.tr

2. Alt Seviyeli Kuruluş Bildirimi ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması:

Kanat Boya Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu bağlamda, kuruluşumuz Kanat Boyacılık Tic. Ve San. A.Ş. “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmış olup, BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10’da bahsi geçen gerekliliklerden “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’ kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dilde açıklanması:

Boya sektöründe 1986 yılından beri faaliyet gösteren KANAT BOYA, geçen yıllar ile birlikte koruyucu kaplamalar ve genel sanayi boyaları üretimi konusunda uzmanlaşma yolunu tercih etmiştir. Üretim kapasite ve kalitesini arttırmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam eden KANAT BOYA, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 30.000 m2’lik alan üzerine kurduğu fabrikasında üretimini sürdürmektedir. 2014 yılı itibariyle Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen tesisi; enerji hatlarının kesiştiği özel bir coğrafyada yer almasının avantajları ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlarını bir bütün olarak müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Kuruluşundan bugüne çalışmalarını sürdürülebilir bir gelecek, yenilikçilik, yaratıcılık ve çözüm ortağı kavramlarından güç alarak yürüten KANAT BOYA;

Araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen değerin başarıyı getireceği bilinci ile hareket ederek teknolojinin gerektirdiği geniş olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlarında kendi teknolojisini üretir.

Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve diğer tüm aktivitelerini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürür.

Ürün tasarımında çevre ve sağlık kavramlarını belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent salınımını azaltarak düşük VOC değerine sahip, yüksek katılı, solventsiz ve su bazlı doğa dostu ürünler geliştirir.

Üretim prosesinin her aşamasında, doğal kaynakların kullanımını ve atıkları azaltmak amacıyla çalışmalar yürütür.

Özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müşterileri için dayanım ömrü/fayda/bakım süresi optimizasyonunu sağlayacak boya sistemlerine dönüştürür.

Çözüm ortağı yaklaşımı ile işe ve şarta göre uygulama şartnameleri hazırlar, deneyimli ve sertifikalı teknik servis personeli ile çalışmalara yön verir.

KORUYUCU KAPLAMALAR, GENEL SANAYİ BOYALARI ve PLASTİK MUTFAK EŞYA BOYALARI konusunda bulunduğu bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, geleceği ve yatırımlarınızı korumaya devam edecektir.

4. Kanat Boya’da Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özellikleri ve açıklamaları:

BÖLÜM 1

Tehlikeli Maddelerin Zararlılık Kategorileri

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik( 02.03.2019 tarih 30702 sayılı R.G.) Ek 1 Tehlikeli Maddelerin Zararlılık Kategorileri
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı R.G.) Zararlılık İfadeleri ve açıklamaları
H - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR
H ifadesi ve açıklaması
H2 AKUT TOKSİK
H330: Solunması halinde öldürücüdür. H331- Solunması halinde toksiktir.
P - FİZİKSEL ZARARLAR
P5c ALEVLENİR SIVILAR P5a ve P5b kapsamına girmeyen alevlenir sıvılar Kategori 2 veya 3 P6b KENDİNDEN REAKTİF MADDELER ve KARIŞIMLAR ile ORGANİK PEROKSİTLER Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar Tip C, D, E veya F veya Organik peroksitler Tip C, D, E veya F
H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H242: Isıtma yangına yol açabilir.
E - ÇEVRESEL ZARARLAR
E1 Sucul ortam için zararlı Kategori Akut 1 veya Kronik 1
H400 : Sucul ortamda çok toksiktir. H410 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
E2 Sucul ortam için zararlı Kategori Kronik 2
H411 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken faaliyetler:

Kuruluşumuzda büyük bir kaza meydana gelmesi durumunda izlenecek adımlar Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik EK-6

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA BİLDİRİM KRİTERLERİ Bu Ek’in 1 inci maddesi kapsamında meydana gelen herhangi bir kazanın veya 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen kaza sonuçlarından en az birinin meydana gelmesi durumunda büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılır.Büyük Kaza Olması durumunda etkisini en aza indirmek amacıyla 6331 Sayılı İş Kanunu ve İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında oluşturulan Acil Durum Planlarına göre ve Ek 7 Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartları uyarınca gerekli müdahaleler yapılır.

Kuruluşumuzda yürütülecek bu faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapılmakta ve bu konularla ilgili eğitimler verilmektedir. Ayrıca Senaryo bazında acil durum planları oluşturulmuştur. Acil Durum Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile birlikte Kuruluş içi acil durum müdahale organizasyon şeması oluşturulmuş. Bu şemada Baş kontrolör, kaza kontrolörü ve acil durumda görevli tüm ekip ,görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Dâhili acil durum planının müdahalede yetersiz kaldığı durumlarda, kuruluşumuz tarafından il afet ve acil durum müdürlüğüne dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı bilgisi verilecektir. İl afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenilmesi durumunda aşağıdaki bilgilere göre gerekli faaliyetler yerine getirilir.Bu faaliyetler gerçekleştirilirken öncelikli olarak kişisel güvenliğe dikkat edilir.Kişisel Güvenlik sağlandıktan sonra acil durum ekiplerinde ise hemen ilgili görevler yerine getirilir.Acil durum ekiplerinde olunmaması durumunda derhal tesiste oluşturulmuş olan toplanma merkezine intikal edilerek yetkililerin gerekli sayım çalışmalarına katılınır ve yetkililerin talimatları eksiksiz yerine getirilir.

Nasıl bilgilendirilirim?

 • Polis / itfaiye araçları

 • Hoparlör duyuruları, sirenler

 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl farkedebilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),

 • Olağan dışı bir koku ile,

 • Yüksek bir patlama sesi ve basınç etkisi ile,

 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,

 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb. gibi sağlık etkileri le

Öncelikli olarak yapmanız gerekenler

 • Kaza mahallinden uzak durun,

 • Kaza yerine yaklaşmayın

 • Çocukları eve getirin, dışarda çıkmalarına izin vermeyin,

 • Öncelikli olarak engellilere ve yaşlılara yardım edin,

 • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,

 • Pencere ve kapıları sıkıca kapatın,

 • Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Daha sonra ne yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma yetkili ekiplerinin talimatlarını riayet edin.

 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevleri kesinlikle kullanmayın.(örn. Sigara, ocağın yakılması vb.)

 • Televizyon veya radyodan yapılan bilgilendirmelerde kaza alanından uzaklaşmanız istendiğinde evden çıkın ve yüksek tepe vb. gibi güvenli acil durum toplanma bölgelerine hareket edin. Kaza mahallinden mümkün olduğunca uzaklaşın. Bu durumlarda kamu görevlilerinin yönlendirmelerine uyun.

Bunların dışında ne yapmamalıyım?

 • Kaza durumunda öncelikli olarak kaza bölgesindeki görevlilerin Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını kullanmaları gerektiğini düşünerek itfaiye ve polis telefon numaralarını aramayın bu görevlileri gereksiz sorgularla engellemeyin.

 • İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Bu şekilde kendinizi bilinçsiz bir şekilde tehlikeye atmış olursunuz.

BÖLÜM 2

1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek muhtemel kazalar senaryo edilerek bu büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki bilgiler aşağıda özetlenmiştir.Ayrıca insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgiler ayrıntılı olarak tablo halinde belirtilmiştir.

KAZA SENARYOSU
POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU
KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
YANGIN
Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir. Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.

Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir
Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

Kuruluşumuzda yangın söndürme sistemleri mevcuttur ve periyodik olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.

Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
PATLAMA
İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.

Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.

Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir.

Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur.

Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir. Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.

Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.
Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanmıştır.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.

Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

Kuruluşumuzda olası bir kaza durumunda otorite ile koordine edilen Dahili Acil Durum Eylem Planımız planımız çerçevesinde önlemler alınmıştır.

Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI
Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.

Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur.

Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler mevcuttur.

Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.