Kalite Yönetim

Sürdürülebilirlik > Kalite Yönetim

Kalite Yönetim

Tüm müşterilerinin, boya ve boyaya bağlı taleplerine özel çözümler üreten KANAT BOYA;

  • Yurtiçi hedef pazarında birinci sırada olmayı,
  • Direkt ve endirekt ihracat faaliyetleri ile global pazarda yer almayı,
  • Mutlu ve katılımcı çalışanlara sahip olmayı,
  • Bağlı ve bilinçli müşterilere ulaşmayı

kendisine vizyon olarak belirlemiş ve bu hedefe ulaşmak için;

  • Verimli ve etkin olmayı,
  • Ar-Ge çalışmaları ile teknolojiye önderlik etmeyi,
  • Eğitim ve hizmet faaliyetleri ile müşterilerinin vazgeçilmez iş ortağı olmayı,
  • İnsanlığın ortak değerlerine sahip çıkmayı

görev olarak kabul etmiştir. KANAT BOYA yönetimi, belirlediği hedeflere ulaşmanın yolunun kaliteden geçtiğinin farkındadır ve bu farkındalık ile müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan Kalite Yönetim Sistemi kavramını benimsemiş, sistemini IATF 16949 ve ISO 9001 standartları ile belgelendirmiştir. KANAT BOYA için kalite “Ürün ve hizmetimizin doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak” olarak tanımlanmış, bu politika  çerçevesinde Kanat Boya çalışanlarının sonsuz enerjisi, paydaşlarının eşsiz desteği ile geleceğe taşınacak değer ve ürünler yaratmaya devam etmektedir.