İş İlanı

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı için Doktora Bursiyeri İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kanat Boyacılık Tic. ve San. AŞ

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) doktora öğrenimi görecek ve tez çalışmaları sonrasında Kanat Boyacılık ’ta istihdam edilecek 3 (üç) araştırmacıyı, birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

‘POLİMER ESASLI İŞLEVSEL KOMPOZİT KAPLAMALAR’ araştırmasına yönelik aşağıda belirtilen çalışma alanlarında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve KANAT Ar-Ge Merkezi bünyesinde proje gerçekleştirilecektir.

1. Su Bazlı Kaplamalar İçin Polimerik Emülsiyonların Geliştirilmesi
2. Çok İşlevli Özelliklere Sahip Akıllı Antikorozif Kaplamaların Geliştirilmesi
3. Güneş Panelleri İçin Özellikli Kaplamaların Geliştirilmesi

Proje kapsamında her çalışma için ayrı olmak üzere toplamda 3 doktora öğrencisi ile çalışılacaktır.

İlgili Bölümler: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği /Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü, Polimer ve Nanoteknoloji bölümlerinde lisans/yüksek lisans yapmış adaylar başvurabilir.

Burs miktarı: 4.500 TL / Ay

Burs süresi: 48 ay

Bursiyerden Beklenen Genel Nitelikler

  • Üniversitelerin yukarıda belirtilen ilgili anabilim dallarının birinden mezun olmak,
  • Herhangi bir kuruluşta istihdam etmiyor olmak,
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktoraya yeni başlamış ya da yeterlilik aşamasını geçmemiş olmak,
  • 2020-2021 yılı akademik dönemi içinde doktoraya veya lisansa dayalı (en az 3.00 ortalama ve 80 ALES puanı) doktoraya (bütünleşik doktora) kabul edilme şartlarına haiz olmak (https://mfbe.iyte.edu.tr/basvurular/lisansustu-basvurular/genel-basvuru-kosullari)
  • Kanat Boya tarafından yapılacak İnsan Kaynakları değerlendirme sürecinde başarılı olmak,
  • 2244 Sanayi Doktora Programı hakkında detaylı bilgiler için TÜBİTAK internet sayfalarına, firma ve proje ile ilgili bilgiler için ise lütfen iletişim bilginiz ile birlikte proje yöneticisi Dr. Sinan YILMAZ’a (sinanyilmaz@iyte.edu.tr) ve Dr. Merve DEMİRKURT’a (merved@kanatboya.com.tr) e-posta gönderiniz.